KOMPLETTERANDE FRÅGORKOMPLETTERANDE FRÅGOR  .
Uv kort 616 och 931

VÄLKOMMEN TILL BÅTÄGARSKOLAN 2003!

Båtägarskolan med dess ledningsorganisation hälsar er välkommen till höstterminen. Skeppare är Torbjörn Lundbom, biträdd av "lotsen" Sten Ramberg, som sjösatte skutan redan 1969. Skepparen biträds av en styrelse och en ledningsgrupp bestående av såväl navigationslärare som seglarinstruktörer. 
Göran Anderholm svarar för navigeringen och Per Englund för seglingen.

Vårt kursprogram omfattar det mesta som kan intressera dagens båtfolk!
Under sommaren är vår verksamhet förlagd till Bullandö i Stockholms skärgård. 
Här har vi praktiska kurser för såväl seglare som motorbåtsfolk. Se här!

VÄLKOMMEN OMBORD!

Torbjörn Lundbom


 

VI HAR UPPTÄCKT NÅGRA MINDRE TRYCKFEL
I SISTA UPPLAGEN AV FRITIDSSKEPPAREN.

 

Sid. 31 fråga 2:6 b skall vara:
58-50,30 N  18 02,85E (inte 03,85)

S id. 52 fråga 4:8, stryk fråga b och c eftersom dessa prickar
inte finns i det nya sjökortet

Sid. 240 facit fråga 2:5 B, skall vara: 58 49,80 N

 

Översiktskort över Sthlms södra skärgård