Övningsuppgifter navigation. 031021

Du startar på position N 58°54,00 O 18°00,00.


 1. Du vill styra K=70°. Räkna med m=O 4° och d=V 5°. Vilken blir din kompasskurs?
  Svar:
  K +(-) m = Km +(-) d = Kk = > 70 – 4 = 66 + 5 = 71°
 2. Efter 1M passerar du en prick. Vilken sorts prick?
  Svar:
  En sydprick. Två trattar i topp och färg gul-svart.
 3. Efter 2M tar du bäring på Östra Röko. Vilken bäring B får du?
  Svar:
  B = ca 112°
 4. Vilken är din position?
  Svar:
  N 58°54,68 O 18°03,65.
 5. Du tar en ny kurs och styr Kk=56°. d är nu V3°. Vilken rättvisande kurs lägger du ut?
  Svar:
  K +(-) m = Km +(-) d = Kk = > 56 + 4 – 3 = 57°.
 6. Vilken är din position 2,96M senare?
  Svar:
  N 58°56,28 O 18°08,50.
 7. Vilken färg är Östra Röko på natten på denna position?
  Svar:
  Röd.
 8. Vad är bäringen till Älvsnabben monumentet?
  Svar:
  B = 28,5°.
 9. Ny kurs är K=39°, d=V1°. Vad blir Kk?
  Svar:
  K +(-) m = Km +(-) d = Kk = > 39 – 4 = 35 + 1 = 36°.
 10. När du har Mynäs stenar i B=147° tas ny kurs. Hur långt har du gått från föregående position?
  Svar:
  3,8M.
 11. Från denna punkt lägger du en ny kurs till en punkt där två bäringar skär varandra. Bäringarna på denna punkt är: pricken Norrhäll B=36° och fyren Söderhäll B=137°. Vad blir styrd kurs om d=O3°?
  Svar:
  K +(-) m = Km +(-) d = Kk = > 19 – 4 = 15 – 3 = 12°.
 12. Vilken färg har nu Mysingeholm?
  Svar:
  Röd.
 13. Vilket djup har du minst på denna punkt?
  Svar:
  40m.

Lycka till // Björn 

Back