HEM

Cardinal Marks
Lateral Marks
Othermarks
Navigation Lights
Shapes
Flares
Emergency

Level 1 DAY
Level 1 NIGHT
Level 2 DAY
Level 2NIGHT
Level 3 DAY
Level 3 NIGHT

Fyrar 
Övningar med svar 
Övningar med svar 071120 
Extra frågor
från Båtägarskolan


Beaufort
Navigationstermer
Seglingstermer
Signalflaggor
Knopar