Beaufort

Namn Vindens verkningar
Vindstyrka enligt Beaufort-
skalan
Vind-
hastighet
1)
m/s
till lands till sjöss på land på öppna havet
0 0–0,2 lugnt stiltje inga; rök stiger nästan rätt upp spegelblank sjö
1 0,3–1,5 svag vind nästan stiltje märkbar för känseln små fiskfjällsliknande krusningar bildas, men utan skum
2 1,6–3,3 svag vind lätt bris lyfter en vimpel, sätter små löv i rörelse korta men utpräglade småvågor som inte bryts
3 3,4–5,4 måttlig vind god bris sträcker en vimpel, sätter blad och tunna kvistar i oavbruten rörelse vågkammarna börjar brytas, glasartat skum
4 5,5–7,9 måttlig vind frisk bris sträcker en flagga, sätter kvistar och tunnare grenar
i rörelse
längre vågor, flerstädes vita skumkammar som förorsakar ett kortvarigt brus
5 8,0–10,7 frisk vind styv bris mindre lövträd börjar svaja, grenar sätts i rörelse, skumkammar bildas på insjöar vågorna mer utpräglade och långa, överallt vita skumkammar, sjön bryter med starkare och ihållande brus
6 10,8–13,8 frisk vind hård bris, frisk kuling sätter stora grenar i rörelse, viner i telegraf- och telefontrådar större vågberg, vita skumkammar breder ut sig över större ytor, dovt mullrande brus
7 13,9–17,1 hård vind styv kuling hela träd svajar, man går inte obehindrat mot vinden sjön tornar upp sig och bryter, skummet ordnar sig i strimmor i vindens riktning; brottsjöarna hörs på avstånd
8 17,2–20,7 hård vind hård kuling bryter kvistar från träd; besvärligt att gå i det fria vågbergens längd och höjd betydande, skummet lägger sig i tätare strimmor, sjön börjar dåna
9 20,8–24,4 halv storm halv storm mindre skador på hus; rökhuvar och taktegel blåser ned
10 24,5–28,4 storm storm sällsynt i inlandet, träd rycks upp med roten, betydande skador på hus höga vågberg med långa brottsjöar, havsytan verkar i stort sett vit av skum, sjöns dån starkare och kommer stötvis
11 28,5–32,6 svår storm svår storm mycket sällsynt i inlandet i sikte befintliga fartyg försvinner bakom vågbergen, havsytan i sin helhet täckt av vitt skum, som även uppfyller luften i sådan mängd att sikten försämras
12 32,7–36,9 orkan orkan
13 37,0–41,4 orkan orkan torde förekomma endast på fjäll samt i tromber eller skydrag sällsynt; förekommer särskilt i tropiska cykloner
14–17 41,5– orkan orkan

1) 10 m över slät mark, fritt från hinder.